Search This Blog

Monday, March 26, 2007

Hattat Mehmed Sefik (1819-1879)

ZERENDUD TEKKE LEVHA. Ketebeli. Sultan II. Mahmud’un kizi Adile Sultan’a özel yazilmis. Kahverengi zemin üzerine celî sülüs hatla göbek kisminda “Allah, Muhammed, Ebubekir, Ömer, Osman, Ali Hasan Hüseyin Fatma” etrafinda 12 imamin ve tarikat büyüklerinin isimleri yazili. Alt kisminda ise “Tariki Naksibendiye ricalinden Mehmed Can Hazretleri’nin hulefasindan katbol arifin merhum Seyh Ali Efendi’nin müridesi Adile binti Sultan Mahmud” yazili. 60 x 57 cm.

Photograph © Gallery of Portakal Sanat ve Kültür Evi, Istanbul

No comments:

Post a Comment